CTA akronymer

CTA

CTA är förkortningen för Uppmaning till handling.

Syftet med innehållsmarknadsföring är att informera, utbilda eller underhålla läsare, men i slutändan är målet med allt innehåll att få läsarna att vidta åtgärder på innehållet de har läst. En CTA kan vara en länk, knapp, bild eller webblänk som driver läsaren att agera genom att ladda ner, ringa, registrera eller delta i ett evenemang.