CTO akronymer

CTO

CTO är förkortningen för Chief Technology Officer.

Chief technology officer, chief technical officer eller chief technologist, är en ledande befattning i ett företag vars sysselsättning är fokuserad på ledning, implementering och vision av teknikanvändning inom en organisation. Detta ansvar kallas ibland för CIO.

CTO

CTO är förkortningen för Klicka för att öppna.

Klicka för att öppna frekvensen är antalet klick av antalet öppnade e-postmeddelanden snarare än antalet levererade e-postmeddelanden. Det här mätvärdet ger feedback om hur designen och meddelandena resonerade hos din publik eftersom dessa klick bara kommer från personer som faktiskt har sett din e-post. En annan förkortning är CTOR.