CWV akronymer

CCW

CWV är förkortningen för Kärnwebben Vitals.

Googles uppsättning verkliga, användarcentrerade mätvärden som kvantifierar nyckelaspekter av användarupplevelsen.