DAM Akronymer

FÖRDÄMNING

DAM är förkortningen för Digital Asset Management.

En plattform och lagringssystem för rika mediafiler inklusive bilder och videor. Dessa plattformar gör det möjligt för företag att hantera sina tillgångar när de skapar, lagrar, organiserar, distribuerar och – valfritt – konverterar varumärkesgodkänt innehåll på en central plats.