DKIM akronymer

DKIM

DKIM är förkortningen för DomainKeys-identifierad e-post.

Ett autentiseringsprotokoll för e-post som gör att mottagaren kan kontrollera att ett e-postmeddelande som påstås ha kommit från en specifik domän verkligen var auktoriserat av ägaren till den domänen.