DL akronymer

DL

DL är förkortningen för Deep Learning.

Avser maskininlärningsuppgifter som använder neurala nätverk som innehåller flera lager. Samtidigt kräver en ökning av antalet lager mer datorprocessorkraft och vanligtvis längre träningstid för modellen.