DMARC akronymer

DMARC

DMARC är förkortningen för Domänbaserad autentisering av meddelanden, rapportering och överensstämmelse.

Ett e-postautentiseringsprotokoll utformat för att ge e-postdomänägare möjligheten att skydda sin domän från obehörig användning, allmänt känt som e-postspoofing.