DOOH akronymer

DOOH

DOOH är förkortningen för Digital Out-Of-Home.

Digital reklam utanför hemmet är ett undersegment av reklam utanför hemmet (DOOH) där utomhusreklam, utomhusmedia och media utanför hemmet är digitalt sammankopplade och tillgängliga för reklamplattformar för att nå publik som inte är i hemmet. DOOH-reklam inkluderar digitala skyltar, visningsannonser och digitala affischer som ses när en person är utanför sitt hem och gör aktiviteter som vanligtvis är relevanta för annonsen. Den innehåller också en ny marknad, Audio Out-Of-Home (AOOH).