DPV akronymer

PDS

DPV är förkortningen för Validering av leveranspunkt.

Delivery Point Validation bekräftar att en adress faktiskt finns och kan levereras till – ända ner till lägenhets- eller svitnummer.