DRR Akronymer

Katastrofförebyggande

DRR är förkortningen för Dollar retention rate.

Procentandelen av intäkterna du behåller i förhållande till intäkterna du hade i början av perioden (exklusive nya intäkter). Ett sätt att beräkna detta är att segmentera dina kunder efter ett intäktsintervall och sedan beräkna CRR för varje intervall.