DXP akronymer

DXP

DXP är förkortningen för Digital Experience-plattform.

En integrerad uppsättning kärnteknologier som stödjer sammansättning, hantering, leverans och optimering av kontextualiserade digitala upplevelser.

källa: Gartner