EDI akronymer

EDI

EDI är förkortningen för Elektroniskt datautbyte.

Ett system eller en metod för att utbyta affärsdokument med handelspartner. Dessa kan vara dina leverantörer, kunder, transportörer, 3PLs eller andra försörjningskedjan.