ER Akronymer

ER

ER är förkortningen för Entitetsupplösning.

Processen att avgöra när referenser till verkliga enheter är likvärdiga (samma enhet) eller inte likvärdiga (olika enheter). Med andra ord är det processen att identifiera och länka flera poster till samma enhet när posterna beskrivs på olika sätt och vice versa.