ETL akronymer

ETL

ETL är förkortningen för Extrahera, transformera och ladda.

En plattform där dataaktiviteter kombineras för att hämta data från ett system, omvandla eller konvertera det vid behov och placera det i ett annat system. ETL-processer kan uppnås programmatiskt men lämnas ofta till en tredjepartsplattform där processerna kan triggas eller schemaläggas.