GDPR förkortningar

GDPR

GDPR är förkortningen för Allmän uppgiftsskyddsförordning.

En förordning om dataskydd och integritet i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den tar också upp överföring av personuppgifter utanför EU- och EES-områdena.