HTTP akronymer

HTTP

HTTP är förkortningen för Hypertext Transport Protocol.

Ett applikationsprotokoll för distribuerade, kollaborativa hypermediainformationssystem.