HTTPS akronymer

HTTPS

HTTPS är förkortningen för Hypertext Transfer Protocol (säkert).

En förlängning av Hypertext Transfer Protocol. Det används för säker kommunikation över ett datornätverk och används ofta på Internet. I HTTPS är kommunikationsprotokollet krypterat med Transport Layer Security eller, tidigare, Secure Sockets Layer.