ICP akronymer

ICP

ICP är förkortningen för Idealisk kundprofil.

hyllningar förknippade med ett företags mest värdefulla kunder används för att identifiera nya potentiella kunder. Inom B2B-försäljning och marknadsföring kan detta vara plats, firmografi, beteende, kultur och systemdata. Inom B2C-försäljning och marknadsföring kan detta vara plats, demografi, beteende, kultur och annan data.