IDFA akronymer

IDFA

IDFA är förkortningen för Identifierare för annonsörer.

en slumpmässig enhetsidentifierare som tilldelats av Apple till en användares enhet. Annonsörer använder detta för att spåra data så att de kan leverera anpassad reklam. Med iOS 14 kommer detta att aktiveras genom en opt-in-begäran snarare än som standard.