ISBN Acronyms

ISBN

ISBN är förkortningen för International Standard Book Number.

Ett ISBN är ett internationellt standardboknummer. ISBN var 10 siffror långa fram till slutet av december 2006, men sedan 1 januari 2007 består de nu alltid av 13 siffror. ISBN beräknas med hjälp av en specifik matematisk formel och inkluderar en kontrollsiffra för att validera numret.

källa: ISBN International