IT akronymer

IT

IT är förkortningen för Information Technology.

Inom ett företags verksamhet omfattar informationsteknologi hantering av data, cybersäkerhet, interna hård- och mjukvarusystem, externt värdade hård- och mjukvarusystem, licensiering av tredjepartsplattformar samt slutanvändares hårdvara och mjukvara.