LACSLink akronymer

LACSLink

LACSLink är förkortningen för Lokaliserabar adresskonverteringssystemlänk.

En säker datauppsättning av konverterade adresser och innebär att adresser i lantlig stil ändras till adresser i stadsstil. Den konverterar också befintliga adresser som har bytt namn eller omnumrerats. LACSLink är en automatiserad metod för att få nya adresser för lokala kommuner som har implementerat ett 911-nödsystem

källa: Melissa