LMS akronymer

LMS

LMS är förkortningen för Lärplattform.

Ett lärandehanteringssystem är en applikation för administration, dokumentation, testning, spårning, rapportering, automatisering och leverans av utbildningskurser, utbildningsprogram, certifieringar och utvecklingsprogram. Även känd som en e-lärande plattform eller applikation.