MX akronymer

MX

MX är förkortningen för Mail Exchanger.

En postutbytarpost anger e-postservern som ansvarar för att acceptera e-postmeddelanden på uppdrag av ett domännamn. Det är en resurspost i Domain Name System (DNS). Det är möjligt att konfigurera flera MX-poster, som vanligtvis pekar på en rad e-postservrar för lastbalansering och redundans.