NLP akronymer

NLP

NLP är förkortningen för Naturlig språkbehandling.

Ett underområde av lingvistik, datavetenskap och artificiell intelligens som handlar om interaktioner mellan datorer och mänskligt språk, i synnerhet hur man programmerar datorer för att bearbeta och analysera stora mängder naturligt språkdata.