PPC akronymer

PPC

PPC är förkortningen för Betala per klick.

En internetannonseringsmodell som används för att driva direkt trafik. Betala per klick förknippas vanligtvis med sökmotorer och annonsnätverk där det bjuds på annonsplatser i annonshanteringsplattformar. När en visningsannons eller textannons klickas på betalar annonsören en avgift till nätverket. Om det är ett annonsnätverk delas avgiften vanligtvis upp mellan nätverket och slutpublikern där annonsen sågs.