RFM akronymer

RFM

RFM är förkortningen för Nyhet, Frekvens, Monetär.

Nyhet, frekvens och monetärt värde är marknadsföringsmått som används för att analysera och identifiera de mest värdefulla kunderna baserat på deras utgiftsbeteende. RFM kan användas för att förutsäga, prioritera och driva framtida engagemang för att öka kundens livstidsvärde (CLV) genom att påskynda och öka köpen. Det kan också användas för att bättre definiera din ideala kund eller rikta in dig på kunder med liknande demografiska eller firmagrafiska egenskaper.