ROE akronymer

ROE

ROE är förkortningen för Return on Effort.

Som ett komplement till ROI möjliggör Content ROE prestationsmätningar på tillgångsnivå för att hjälpa team att optimera innehåll och för att introducera ett databaserat inflytande på framtida innehåll och kreativa planer. Det är också unikt genom att det tar hänsyn till den totala ansträngning som lagts ner på att skapa varje tillgång.

källa: Aprimo Return On Effort