ROI akronymer

ROI

ROI är förkortningen för Avkastning på investeringar.

Ett prestationsmått som mäter lönsamhet och som beräknas med formeln ROI= (intäkter – kostnad) / kostnad. ROI kan hjälpa dig att avgöra om en potentiell investering är värd förskottskostnader och pågående kostnader eller om en investering eller ansträngning bör fortsätta eller avslutas.