ROTI akronymer

ROTI

ROTI är förkortningen för Avkastning på teknologiinvesteringar.

På samma sätt som avkastning på investeringen (ROI), är detta den tid det tar för en investering i teknik eller en mjukvarulicens att returnera den mängd intäkter det kostade att implementera. Exempel: Att investera i denna plattform har en ROTI på 7 månader för den genomsnittliga kunden. Det kan också mätas i den procentuella ökningen av intäkter som uppnåtts över