RSA akronymer

RSA

RSA är förkortningen för Rivest Shamir Adleman.

RSA är ett kryptosystem med offentlig nyckel som används i stor utsträckning för säker dataöverföring. Meddelanden krypteras med en offentlig nyckel, som kan delas öppet. Med RSA-algoritmen, när ett meddelande väl har krypterats med den offentliga nyckeln, kan det bara dekrypteras med en privat (eller hemlig) nyckel. Varje RSA-användare har ett nyckelpar som består av deras publika och privata nycklar. Som namnet antyder måste den privata nyckeln hållas hemlig. Förkortningen RSA kommer från efternamnen Ron Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman, som offentligt beskrev algoritmen 1977.