SDK-förkortningar

SDK

SDK är förkortningen för Software Developer Kit.

En samling resurser för mjukvaruutveckling i ett paket. Mjukvaruutvecklarsatser underlättar det snabba skapandet av applikationer genom att ha dokumentation och programvara som är lätt att integrera i andra applikationer eller plattformar. I SaaS, tillhandahåller mjukvaruutvecklare vanligtvis språkspecifika bibliotek för att konsumera de externa tjänsterna API.