SMB akronymer

SMB

SMB är förkortningen för Små och medelstora företag.

Små och medelstora företag är organisationer av en viss storlek, antingen antal anställda eller årlig omsättning. Om man mäter med antalet anställda är små företag de med färre än 100 anställda och medelstora företag är de organisationer med 100 till 999 anställda. Om de mäts alternativt med årliga intäkter, är de organisationer med mindre än 50 miljoner USD i årliga intäkter och medelstora eller organisationer som tjänar mer än 50 miljoner USD men mindre än 1 miljard USD. Förkortningen SME används av utanför USA.