SME akronymer

EMS

SME är förkortningen för Små och medelstora företag.

n Europeiska unionen är små och medelstora företag organisationer av en viss storlek mätt med antalet anställda. Små företag har färre än 50 anställda och medelstora företag har fler än 50 men mindre än 250 anställda. Förkortningen SMB används i USA och skiljer sig i förklaring.