SPF akronymer

SPF

SPF är förkortningen för Ram för avsändarpolitik.

Sender Policy Framework är ett autentiseringsprotokoll för e-post som är utformat för att upptäcka förfalskning av en sändande domän från en obehörig sändningstjänst eller IP-adress under leveransen av e-postmeddelandet.