SQL akronymer

SQL

SQL är förkortningen för Försäljningskvalificerad bly.

En presumtiv kund som har rört sig genom säljpipelinen – från marknadsföringskvalificerad lead till försäljningsaccepterad lead – till en position där säljteamet nu kan arbeta med att omvandla dem till en aktiv kund.

källa: Gartner

SQL

SQL är förkortningen för Structured Query Language.

Ett språk som används i programmering och utformat för att hantera data som finns i ett relationsdatabashanteringssystem, eller för strömbehandling i ett relationsdataströmshanteringssystem. Syntaxen och tillhörande funktionsbibliotek kan skilja sig åt mellan databasplattformar.