SSL akronymer

SSL

SSL är förkortningen för Secure Sockets Layer.

Kryptografiska protokoll utformade för att tillhandahålla kommunikationssäkerhet över ett datornätverk.