TCPA akronymer

TCPA

TCPA är förkortningen för Telefon konsumentskyddslagen.

Denna förordning i USA antogs 1991 och begränsar användningen av automatiska uppringningssystem, konstgjorda eller förinspelade röstmeddelanden, SMS-textmeddelanden och faxmaskiner. Den specificerar också flera tekniska krav för faxmaskiner, automatiska uppringare och röstmeddelandesystem – främst med bestämmelser som kräver identifiering och kontaktinformation för den enhet som använder enheten som ska ingå i meddelandet.