URI-förkortningar

URI

URI är förkortningen för Universell resursidentifierare.

En medlem av den universella uppsättningen namn i registrerade namnutrymmen och adresser som hänvisar till registrerade protokoll eller namnutrymmen. Används ofta omväxlande med Universal Resource Locator (URL), som är en form av URI.