URL akronymer

URL

URL är förkortningen för Uniform Resource Locator.

En form av Universal Resource Identifier (URI) som definierar en adress som mappas till en åtkomstalgoritm med hjälp av nätverksprotokoll