USP akronymer

USP

USP är förkortningen för Unique Selling Proposition.

Marknadsföringsstrategin utvecklad och genomförd för att informera prospekt och kunder om differentieringen av det egna varumärket, produkten eller tjänsten från sina konkurrenter. Även känd som unik försäljningsplats, Eller unikt värde proposition (UVP).