XML akronymer

XML

XML är förkortningen för Extensible Markup Language.

Ett märkningsspråk som används för att koda data i ett format som är både läsbart för människor och maskinläsbart.