Varför sälj- och marknadsföringsteam behöver ERP i molnet

Marknadsförings- och försäljningsledare är integrerade komponenter i att driva företagets intäkter. Marknadsavdelningen spelar en viktig roll för att främja verksamheten, beskriva sina erbjudanden och etablera dess skillnader. Marknadsföring genererar också intresse för produkten och skapar leads eller framtidsutsikter. Under konserten fokuserar säljteam på att konvertera kunder till betalande kunder. Funktionerna är nära sammanflätade och kritiska för ett företags övergripande framgång. Med tanke på vilken inverkan försäljning och marknadsföring har på