Så här använder du Customer Journey Analytics för att optimera dina efterfrågegenereringar

För att optimera dina marknadsföringsinsatser för efterfrågegenerering framgångsrikt behöver du insyn i varje steg på dina kunders resor och sätt att spåra och analysera deras data för att förstå vad som motiverar dem nu och i framtiden. Hur gör man det? Lyckligtvis ger kundreseanalys värdefull inblick i dina besökares beteendemönster och preferenser under hela deras kundresa. Dessa insikter låter dig skapa förbättrade kundupplevelser som motiverar besökare att nå