Topp 5-trenderna inom DAM (Digital Asset Management) som händer 2021

Förflyttning till 2021 sker några framsteg inom DAM-industrin (Digital Asset Management). 2020 bevittnade vi massiva förändringar i arbetsvanor och konsumentbeteende på grund av covid-19. Enligt Deloitte fördubblades antalet personer som arbetar hemifrån i Schweiz under pandemin. Det finns också anledning att tro att krisen kommer att orsaka en permanent ökning av fjärrarbete i global skala. McKinsey rapporterar också om konsumenter som driver mot en