Fem sätt att införa kultur i din marknadsföringsstrategi

De flesta företag ser sin kultur i större skala och täcker hela organisationen. Det är dock viktigt att tillämpa din organisations definierade kultur på all intern verksamhet, inklusive ditt marknadsföringsteam. Det anpassar inte bara dina strategier till företagets övergripande mål, men det sätter en standard för andra avdelningar att följa efter. Här är några sätt som din marknadsföringsstrategi kan återspegla din organisations övergripande kultur: 1. Utnäm en kulturledare.