Behöver vi fortfarande varumärken?

Konsumenter blockerar annonser, varumärkesvärdet sjunker och de flesta bryr sig inte om 74% av varumärkena försvinner helt. Bevis tyder på att människor helt har fallit ur kärlek med varumärken. Så varför är detta fallet och betyder det att varumärken ska sluta prioritera sin image? Empowered Consumer Den enkla anledningen till att varumärken släpps från sin maktposition är att konsumenten aldrig har varit mer bemyndigad än de är idag. Tävlar