Undersökningsresultat: Hur svarar marknadsförare på pandemin och lockdowns?

Eftersom låsningen blir lättare och fler anställda går tillbaka till kontoret, var vi intresserade av att undersöka de utmaningar som småföretag har ställts inför på grund av Covid-19-pandemin, vad de har gjort under låsning för att utveckla sin verksamhet, eventuell kompetens de har gjort , den teknik de har använt under den här tiden, och vad deras planer och framtidsutsikter är. Teamet på Tech.co undersökte 100 småföretag om hur de har lyckats under avstängningen. 80% av