Betydelsen av försäljningsaktivering

Det har visat sig att försäljningslösningen ökar intäkterna med 66%, men 93% av företagen har ännu inte implementerat en försäljningsaktiveringsplattform. Detta beror ofta på att myterna om försäljningsaktivering är dyra, komplexa att distribuera och har låga antagande. Innan du dyker in i fördelarna med en försäljningsaktiveringsplattform och vad den gör, låt oss först dyka in i vad försäljningsaktivering är och varför det är viktigt. Vad är försäljningsaktivering? Enligt Forrester Consulting,