Digitala försäljningsspelböcker och den nya eran att sälja

I dagens försäljningsmiljö kan en myriad av utmaningar hindra säljledare från att hjälpa sina team att uppnå sina mål. Från långsam ny säljare ramp upp tid till ojämna system, säljare spenderar mer tid på administrativa uppgifter och mindre tid på att faktiskt sälja. För att påskynda tillväxten, minska ineffektiviteten inom en organisation och minska omsättningen i försäljningen måste säljledare skapa processer som är smidiga och anpassningsbara. Digitala försäljningsböcker är en integrerad del